Terug naar Praktische informatie

Klachtenregeling

 

Klachten worden op een passende manier behandeld. Leerlingen, ouders/verzorgers en/of personeelsleden kunnen klachten uiten over gedragingen en beslissingen (of het uitblijven ervan) van het bestuur en het personeel en al degenen die in en voor de school werkzaam zijn.

De wijze waarop klachten worden afgehandeld, is vastgesteld in de Klachtenregeling Stichting Carmelcollege. Voor klachten over ongewenste intimiteiten geldt een aparte klachtenregeling, namelijk de klachtenregeling ‘Ongewenst gedrag’. De Klachtenregeling Stichting Carmelcollege en de klachtenregeling ‘Ongewenst gedrag’ liggen op school bij een van de interne contactpersonen ter inzage. Ook kunnen ze bij de schoolleiding worden opgevraagd.

Interne klachten procedure

In de regel zullen klachten van eenvoudige aard zijn en binnenschools kunnen worden afgedaan. De interne contactpersonen zijn als eerste aanspreekbaar bij klachten. De contactpersoon adviseert de klager/klaagster over de procedure die moet worden gevolgd en verleent hierbij de nodige ondersteuning. De interne contactpersonen van onze school zijn: mevrouw R. Reijnen en de heer J. Luijk.

Externe klachten commissie

Wanneer naar jouw mening jouw klacht niet naar tevredenheid intern is opgelost, of indien de ernst of de aard van de klachten zodanig zijn dat je de klacht niet intern kunt oplossen, dan kun je contact opnemen met de klachtencommissie van Stichting Carmelcollege of de Vertrouwensinspecteur.

Klachtencommissie Stichting Carmelcollege
Postbus 864
7550 AW HENGELO

Vertrouwensinspecteur
Advies- en meldpunt Kindermishandeling Oost-Brabant
Kasteel Traverse 88
5701 NR HELMOND
Tel. 0900-1113111

Overige

Bij vragen over school- en leerproblemen, conflicten of geweld, kunnen leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten bellen met de onderwijstelefoon. De onderwijstelefoon is op werkdagen tussen 12.00 – 17.00 uur bereikbaar op 0800-1608 (gratis en anoniem). Leerlingen kunnen met allerlei vragen ook contact opnemen met de kindertelefoon. De kindertelefoon is 365 dagen per jaar tussen 14.00 – 20.00 uur bereikbaar op 0800-0432 (gratis en anoniem).