Terug naar Financiën

Kluishuur

Leerlingen maken gebruik van een kluisje. De kluishuur bedraagt € 10,00 per jaar. U ontvangt hiervoor aan het begin van het schooljaar een factuur via WIS Collect.
We gaan ervan uit dat iedereen een kluisje huurt. De school is namelijk niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal. Via de leerlingenpas is het kluisje te openen en te sluiten.

Mocht de leerling GEEN GEBRUIK willen maken van een kluis dan moet de ouder/verzorger BINNEN 2 WEKEN na aanvang van het nieuwe schooljaar dit doorgeven via infomondriaancollege@hethooghuis.nl.

Als de leerling geen gebruik wil maken van de kluis of als wij geen betaling van u hebben ontvangen dan wordt de kluis gedeactiveerd en heeft de leerling geen toegang meer tot de kluis.