Terug naar Financiën

Vrijwillige ouderbijdrage

Onze school ontvangt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geld voor het reguliere lesprogramma, maar niet voor activiteiten en voorzieningen die daarbuiten vallen. Deze extra activiteiten leveren volgens ons wel een belangrijke bijdrage aan de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van onze leerlingen.

Om deze extra activiteiten en voorzieningen toch aan te kunnen bieden vragen we een bijdrage aan ouders/verzorgers. Via deze ouderbijdrage brengen we ook zaken als kluisjeshuur, excursies, reizen en huiswerkbegeleiding in rekening. Al onze activiteiten vinden plaats onder voorwaarde van betaalbaarheid. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar voor onze scholen zeer belangrijk. Zonder de financiële hulp van ouders/verzorgers kunnen we de activiteiten die buiten het reguliere programma vallen, niet organiseren. Uiteraard proberen wij de kosten ervan zo laag mogelijk te houden.

De hoogte en bestemmingen van de ouderbijdrage worden door de oudergeleding van de medezeggenschapsraad goedgekeurd. Ouders/verzorgers hebben altijd de mogelijkheid om slechts voor bepaalde voorzieningen/activiteiten te betalen. Als de ouderbijdrage niet voldaan kan worden, sluiten we leerlingen niet uit van deelname aan activiteiten. Mochten ouders/verzorgers niet de middelen hebben om de schoolkosten te voldoen maar dat wel willen, dan kunnen ze contact opnemen met de Stichting Leergeld. Deze stichting zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen: www.leergeld.nl.

Meer informatie over de schoolkosten kunt u vinden via onderstaande linkjes:
klas 1
2 mavo/havo
2 havo
3 mavo
3 havo
4 mavo
4 havo
5 havo

Voor vragen over de betaling van de ouderbijdrage kan contact worden opgenomen met de afdeling financiën van Het Hooghuis: financieel@hethooghuis.nl