Terug naar havo 5

Leren voor examen

Hieronder een link met een zeer leerling vriendelijke examensite, in opdracht van OCW gemaakt door Kennisnet .

Met oefenexamens, overzichten van de te leren stof, uitlegfilmpjes.

https://lerenvoorhetexamen.nl