Terug naar havo 5

H5: Doorstroomprogramma vwo 5

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,

Op dit moment zit je in het examenjaar havo 5. Na het behalen van je diploma heb je de mogelijkheid om op te stromen naar vwo 5. Vaak betekent dit dat je een 6,8 gemiddeld moet hebben voor de eindcijfers op je diploma om aangenomen te worden in vwo 5.
Door de samenwerking van het Mondriaan College en het TBL is het echter ook mogelijk om door middel van een zogenaamd doorstroomprogramma op te stromen naar vwo 5. Het verplichte eindgemiddelde van 6,8 vervalt hiermee.

Het vwo kent acht verplichte vakken waar de havo er zeven telt. Het doorstroomprogramma biedt de mogelijkheid om in het havo-examenjaar lessen te volgen in het extra vak dat op vwo gevolgd zal gaan worden. Op deze manier wordt de eventuele achterstand zo goed mogelijk ingelopen en kan je gemakkelijker instromen op het hogere niveau.

Het doorstroomprogramma vindt plaats op locatie TBL en biedt plaats aan alle havo 5 leerlingen die de ambitie uitspreken op te willen stromen naar vwo 5. De lessen worden in overleg met de betreffende vakdocenten gepland. Deelname is vrijwillig en na afloop kan altijd nog worden afgezien van definitieve aanmelding in vwo 5. Andersom geldt, zonder deelname kan alsnog gekozen worden voor aanmelding in vwo 5, mits je een 6,8 als eindgemiddelde hebt gehaald.

Ben je geïnteresseerd in het doorstroomprogramma en wil je hier graag meer over weten? Bijvoorbeeld uit welke extra vakken jij kunt kiezen? Neem dan contact met mij op. Je kunt me bereiken via j.schouten@hethooghuis.nl

Direct aanmelden voor het doorstroomprogramma kan natuurlijk ook! Meld je bij mij aan via de e-mail. Doe dit uiterlijk op dinsdag 5 oktober.

De lessen van het doorstroomprogramma zullen in november starten.

Vriendelijke groet,

Jolanda Schouten
Doorstroomcoördinator havo 5/ vwo 5