Terug naar Financiƫn

Gratis lesmateriaal

De school ontvangt van de overheid een vergoeding voor schoolboeken en lesmateriaal dat specifiek voor een leerjaar door de school wordt voorgeschreven en noodzakelijk is voor het volgen van het onderwijsprogramma. De school stelt dit voorgeschreven lesmateriaal gratis ter beschikking aan de leerlingen.

Onder de omschrijving van schoolboeken en lesmateriaal wordt verstaan:

  • leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken;
  • examentrainingen/-bundels, eigen leermateriaal van de school, bijbehorende beeld-/geluids-/gegevensdragers die een leerling in dat leerjaar nodig heeft;
  • de ontsluiting van digitaal leermateriaal (o.a. licentiekosten) die een leerling in dat jaar nodig heeft;
  • distributiekosten;
  • verbruiksmaterialen zoals bijvoorbeeld tekenpapier, verf, hout, metaal, etc.